Bảng Mô Tả Công Việc Design Marketing

Bảng mô tả công việc Design Marketing có thể bao gồm các nhiệm vụ sau:

  1. Thiết kế các sản phẩm quảng cáo: Các sản phẩm này bao gồm các thiết kế cho các quảng cáo trên mạng xã hội, email marketing, trang web và các tài liệu in ấn. Người thiết kế cần phải có khả năng tạo ra các thiết kế độc đáo, thu hút và thương hiệu hóa, đồng thời đảm bảo tính hợp lý và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
  2. Thiết kế hình ảnh sản phẩm: Người thiết kế cần có khả năng tạo ra các hình ảnh đẹp và hấp dẫn cho các sản phẩm của khách hàng. Điều này đòi hỏi khả năng sáng tạo, chuyên nghiệp và kỹ năng sử dụng các công cụ thiết kế.
  3. Phát triển thương hiệu: Người thiết kế phải có khả năng tạo ra các thiết kế phù hợp với nhận diện thương hiệu của khách hàng.