Bảng Mô Tả Công Việc Sales Offline

Bảng mô tả công việc Sales Offline có thể bao gồm các nhiệm vụ sau:

  1. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng: Người chịu trách nhiệm Sales Offline cần phải tìm kiếm và liên hệ với khách hàng tiềm năng bằng các phương tiện như cuộc gọi điện thoại, email, hoặc gặp trực tiếp.
  2. Tư vấn sản phẩm hoặc dịch vụ: Người chịu trách nhiệm Sales Offline cần phải tư vấn cho khách hàng về sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty. Họ cần phải hiểu rõ về sản phẩm hoặc dịch vụ để có thể giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng.
  3. Thuyết phục khách hàng: Người chịu trách nhiệm Sales Offline cần phải thuyết phục khách hàng mua sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty. Họ cần phải đưa ra những lý do thuyết phục và giải thích tác động tích cực của sản phẩm hoặc dịch vụ đối với khách hàng.
  4. Xử lý đơn hàng: Người chịu trách nhiệm Sales Offline cần phải xử lý đơn hàng của khách hàng. Họ cần phải tư vấn khách hàng về các phương thức thanh toán và hướng dẫn cách đặt hàng.
  5. Chăm sóc khách hàng: Người chịu trách nhiệm Sales Offline cần phải chăm sóc khách hàng bằng cách giải đáp thắc mắc và hỗ trợ trong quá trình sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty.
  6. Đo lường và báo cáo hiệu quả Sales: Người chịu trách nhiệm Sales Offline cần phải đo lường và báo cáo hiệu quả của hoạt động Sales. Họ cần phân tích các chỉ số đo lường như số lượng đơn hàng, doanh số bán hàng, lợi nhuận, vv. để đánh giá hiệu quả của hoạt động Sales và đưa ra các đề xuất cải tiến.