REPORT BÁO CÁO FANPAGE BÁN HÀNG GIẢ MẠO SẢN PHẨM BAZA

REPORT FACEBOOK CÁ NHÂN

CÁCH REPORT FACEBOOK CÁ NHÂN

Lưu ý: 

Tỷ lệ thành công cao hơn khi có nhiều tài khoản Facebook Report cùng một lúc

Có nhiều Facebook cá nhân uy tín Report thì hiệu quả càng cao

6 BƯỚC REPORT FACEBOOK CÁ NHÂN

Bước 1: Click vào 3 chấm Facebook cá nhân giả mạo

Bước 2: Click vào Tìm hỗ trợ hoặc báo cáo

Bước 3: Click vào Giả mạo người khác

Bước 4: Click vào Một doanh nghiệp

Bước 5: Copy đường link Fanpage Baza Việt Nam dán vào

Bước 6: Click vào nút Gửi 

CÁCH REPORT TỪNG BÀI VIẾT TRÊN FACEBOOK

Facebook nói: Chúng tôi chỉ gỡ nội dung vi phạm các tiêu chuẩn của mình. Chúng tôi không cho phép hiển thị nội dung lừa dối mọi người để đạt lợi thế không công bằng hoặc lừa đảo ai đó để chiếm đoạt tiền bạc, tài sản hay quyền pháp lý.

5 BƯỚC REPORT BÀI VIẾT TRÊN FACEBOOK CÁ NHÂN (CÁCH 1)

Bước 1: Click vào 3 chấm trên góc phải bài viết

Bước 2: Báo cáo bài viết

Bước 3: Click vào Vấn đề khác

Bước 4: Click vào Gian lận hoặc lừa đảo

Bước 5: Click vào nút Gửi

5 BƯỚC REPORT BÀI VIẾT TRÊN FACEBOOK CÁ NHÂN (CÁCH 2)

Bước 1: Click vào 3 chấm trên góc phải bài viết

Bước 2: Báo cáo bài viết

Bước 3: Click vào Thông tin sau sự thật

Bước 4: Click vào Nội dung khác

Bước 5: Click vào nút Gửi

REPORT FANPAGE

CÁCH REPORT FANPAGE

Lưu ý: 

Tỷ lệ thành công cao hơn khi có nhiều tài khoản Facebook Report cùng một lúc

Có nhiều Facebook cá nhân uy tín Report thì hiệu quả càng cao

6 BƯỚC REPORT FANPAGE

Bước 1: Click vào 3 chấm Fanpage cá nhân giả mạo

Bước 2: Click vào Tìm và hỗ trợ báo cáo

Bước 3: Click vào Giả mạo đối tượng khác

Bước 4: Click vào Một doanh nghiệp

Bước 5: Copy đường link Fanpage Baza Việt Nam dán vào

Bước 6: Click vào nút Gửi 

CÁCH REPORT TỪNG BÀI VIẾT TRÊN FANPAGE

Facebook nói: Chúng tôi chỉ gỡ nội dung vi phạm các tiêu chuẩn của mình. Chúng tôi không cho phép hiển thị nội dung lừa dối mọi người để đạt lợi thế không công bằng hoặc lừa đảo ai đó để chiếm đoạt tiền bạc, tài sản hay quyền pháp lý.

5 BƯỚC REPORT BÀI VIẾT TRÊN FANPAGE (CÁCH 1)

Bước 1: Click vào 3 chấm trên góc phải bài viết

Bước 2: Báo cáo bài viết

Bước 3: Click vào Vấn đề khác

Bước 4: Click vào Gian lận hoặc lừa đảo

Bước 5: Click vào nút Gửi

5 BƯỚC REPORT BÀI VIẾT TRÊN FANPAGE (CÁCH 2)

Bước 1: Click vào 3 chấm trên góc phải bài viết

Bước 2: Báo cáo bài viết

Bước 3: Click vào Thông tin sau sự thật

Bước 4: Click vào Nội dung khác

Bước 5: Click vào nút Gửi

CHUẨN SEO HÌNH ẢNH BAZA

HÌNH ẢNH BAZA LUÔN CHUẨN SEO ĐẦY ĐỦ

Hình Ảnh Sản Phẩm: Tất cả hình ảnh sản phẩm BAZA sẽ được chuẩn SEO trước khi gửi cho các Thủ Lĩnh để đảm bảo hình ảnh được Facebook ghi nhận là thuộc bản quyền của thương hiệu Baza

Lưu ý: Phải đổi ảnh Baza theo đúng với tên tiêu đề Baza (Rename = Title)

9 BƯỚC CHUẨN SEO HÌNH ẢNH BAZA (CÁCH 1)

Bước 1: Click phải vào ảnh

Bước 2: Chọn vào mục Properties

Bước 3: Chọn vào mục Details

Bước 4: Chọn vào mục Title và điền tên sản phẩm

vào đây (ví dụ: mẫu sản phẩm chân váy Baza 01)

Bước 5: Chọn vào mục Subject và điền tên fanpage

Bước 6: Đánh giá 5 sao

vào đây (ví dụ: Thời Trang Baza Việt Nam)

Bước 7: Chọn vào mục Thẻ Tags và điền 7 từ khoá

(ví dụ: #thoitrangnubaza, #thoitrangdepbaza, #thoitrangcongsobaza, #thoitrangtrendbaza, #thoitrangbaza, #bazavietnam #baza

Bước 8: Chọn vào mục Comments và điền hình ảnh

thuộc bản quyền của Thời Trang Baza Việt Nam

Bước 9: Chọn vào mục Copyright và điền Thời Trang Baza Việt Nam

Bước 10: Kết thúc nhấn vào nút Apply và Ok

9 BƯỚC CHUẨN SEO HÌNH ẢNH BAZA (CÁCH 2)

Bước 1: Chọn All tất cả các ảnh

Bước 2: Chọn Rename đổi tên tất cả các ảnh

Bước 3: Chọn mục Properties

Bước 3: Chọn vào mục Details

Bước 4: Chọn vào mục Title và điền tên sản phẩm

vào đây (ví dụ: mẫu sản phẩm chân váy Baza 01)

Bước 5: Chọn vào mục Subject và điền tên fanpage

Bước 6: Đánh giá 5 sao

vào đây (ví dụ: Thời Trang Baza Việt Nam)

Bước 7: Chọn vào mục Thẻ Tags và điền 7 từ khoá

(ví dụ: #thoitrangnubaza, #thoitrangdepbaza, #thoitrangcongsobaza, #thoitrangtrendbaza, #thoitrangbaza, #bazavietnam #baza

Bước 8: Chọn vào mục Comments và điền hình ảnh

thuộc bản quyền của Thời Trang Baza Việt Nam

Bước 9: Chọn vào mục Copyright và điền Thời Trang Baza Việt Nam

Bước 10: Kết thúc nhấn vào nút Apply và Ok

Bước 11: Vào từng mục Title để đổi lại tên từng ảnh theo Rename