Bảng Mô Tả Công Việc Giám Đốc Marketing

Bảng mô tả công việc Giám đốc Marketing bao gồm:

  1. Lập kế hoạch chiến lược Marketing: Đưa ra các kế hoạch chiến lược Marketing cho công ty trong dài hạn, bao gồm cả kế hoạch tiếp thị sản phẩm, tìm kiếm khách hàng và xây dựng thương hiệu. Đảm bảo rằng các kế hoạch được phát triển đáp ứng các mục tiêu kinh doanh của công ty.
  2. Quản lý đội ngũ nhân viên Marketing: Quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên Marketing của công ty. Đào tạo và phát triển kỹ năng cho các nhân viên trong bộ phận Marketing để đạt được mục tiêu và kế hoạch chiến lược.
  3. Điều hành các hoạt động quảng cáo: Điều hành các hoạt động quảng cáo trên các phương tiện truyền thông như truyền hình, báo chí, radio, online… để đẩy mạnh quảng bá sản phẩm và thương hiệu của công ty. Đảm bảo rằng các hoạt động quảng cáo được thực hiện một cách hiệu quả và đáp ứng được mục tiêu kinh doanh của công ty.
  4. Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới: Phát triển kế hoạch và chiến lược để tìm kiếm và phát triển khách hàng mới. Tìm kiếm các cơ hội hợp tác với các đối tác, nhà cung cấp và khách hàng tiềm năng. Đảm bảo rằng các hoạt động này đóng góp vào tăng trưởng doanh số của công ty.
  5. Điều hành các hoạt động tổ chức sự kiện: Điều hành các hoạt động tổ chức sự kiện để quảng bá sản phẩm và thương hiệu của công ty. Đảm bảo rằng các sự kiện được tổ chức một cách hiệu quả và đáp ứng được mục tiêu kinh doanh của công ty.
  6. Điều hành các hoạt động quan hệ công chúng: Điều hành các hoạt động quan hệ công chúng của công ty để xây dựng và bảo vệ thương hiệu của công ty. Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các nhà báo, blogger và cộng đồng khác.
  7. Điều hành các hoạt động thương mại điện tử: Điều hành các hoạt động thương mại điện tử của