Bảng Mô Tả Công Việc Ads Marketing

Bảng mô tả công việc ADS Marketing có thể bao gồm các nhiệm vụ sau:

  1. Phân tích và nghiên cứu thị trường: Người chịu trách nhiệm quảng cáo cần phải nghiên cứu thị trường để hiểu rõ về đối tượng khách hàng mục tiêu, cạnh tranh và xu hướng thị trường. Các thông tin này sẽ giúp họ đưa ra kế hoạch quảng cáo hiệu quả.
  2. Xây dựng chiến lược quảng cáo: Dựa trên thông tin nghiên cứu thị trường, người chịu trách nhiệm quảng cáo cần thiết lập chiến lược quảng cáo phù hợp với mục tiêu kinh doanh của khách hàng.
  3. Tạo nội dung quảng cáo: Người chịu trách nhiệm quảng cáo cần sáng tạo nội dung quảng cáo hấp dẫn, thuyết phục và phù hợp với mục tiêu quảng cáo.
  1. Thiết lập và quản lý chiến dịch quảng cáo: Người chịu trách nhiệm quảng cáo cần thiết lập và quản lý chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng quảng cáo như Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, LinkedIn Ads, Twitter Ads, vv. Họ cần đảm bảo chiến dịch được thiết lập chính xác và hiệu quả.
  2. Tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo: Người chịu trách nhiệm quảng cáo cần phân tích và đánh giá kết quả chiến dịch quảng cáo. Họ cần tối ưu hóa chiến dịch để đạt được hiệu quả tốt nhất.
  3. Đo lường và báo cáo hiệu quả quảng cáo: Người chịu trách nhiệm quảng cáo cần đo lường và báo cáo hiệu quả của chiến dịch quảng cáo. Họ cần cung cấp thông tin chi tiết về lượng truy cập, số lượt nhấp chuột, tỷ lệ chuyển đổi, chi phí quảng cáo, vv. để giúp khách hàng đánh giá được hiệu quả của chiến dịch.