Bảng Mô Tả Công Việc Leader Marketing

 • Mô tả công việc của Leader Marketing bao gồm những nhiệm vụ sau:
 • Lập kế hoạch và triển khai chiến lược marketing: Đưa ra kế hoạch chiến lược marketing của công ty, đảm bảo rằng các hoạt động marketing đang diễn ra đúng hướng và đạt được mục tiêu của công ty.

 

 • Điều hành các hoạt động marketing: Quản lý các hoạt động marketing bao gồm quảng cáo, truyền thông, sự kiện, PR, bán hàng, tương tác khách hàng… để đảm bảo tính hiệu quả và thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra.

 

 • Nghiên cứu và phân tích thị trường: Theo dõi xu hướng thị trường, đối thủ cạnh tranh và tìm hiểu nhu cầu của khách hàng để đưa ra các giải pháp marketing phù hợp.

 

 • Đào tạo và quản lý nhân viên: Đào tạo và phát triển kỹ năng cho đội ngũ marketing để đáp ứng yêu cầu công việc và đảm bảo môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng thời quản lý tốt các thành viên trong đội ngũ để đạt được kết quả tốt nhất.

 

 • Đo lường và đánh giá kết quả: Thực hiện đánh giá hiệu quả các chiến dịch marketing và đưa ra các giải pháp cải tiến trong tương lai.

 

 • Tạo mối liên hệ tốt với đối tác và khách hàng: Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác, khách hàng và cộng đồng để tăng tính nhận thức thương hiệu và tăng doanh số bán hàng.

 

 • Quản lý ngân sách: Quản lý và phân bổ ngân sách marketing cho các hoạt động cụ thể, đảm bảo sử dụng hiệu quả ngân sách và đạt được các mục tiêu kinh doanh của công ty.

 

 • Thực hiện các chiến lược digital marketing: Điều hành các hoạt động quảng cáo trên các nền tảng trực tuyến như Google Ads, Facebook Ads, Instagram, LinkedIn, Email Marketing… để tăng tương tác và tiếp cận khách hàng một cách hiệu quả.

 

 • Phát triển nội dung và quản lý nội dung truyền thông: Thiết kế và sản xuất nội dung truyền thông để quảng bá sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu của công ty. Quản lý nội dung truyền thông trên các kênh truyền thông xã hội, website và các phương tiện truyền thông khác.

 

 • Theo dõi các chỉ số và thực hiện tối ưu hóa SEO: Theo dõi các chỉ số đo lường hiệu quả của website và thực hiện tối ưu hóa SEO để tăng độ tìm kiếm và tăng lưu lượng truy cập trang web.

 

 • Phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới: Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và đưa ra các chiến lược marketing phù hợp.

 

 • Định hướng và tạo đột phá cho thương hiệu: Đưa ra các giải pháp để tạo sự khác biệt cho thương hiệu và định hướng cho sự phát triển của thương hiệu trong tương lai.

 

 • Thực hiện các hoạt động phân phối sản phẩm: Thiết lập các kênh phân phối sản phẩm và quản lý các hoạt động phân phối để đảm bảo sản phẩm đến tay khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

 

 • Làm việc với các bộ phận khác trong công ty: Hợp tác chặt chẽ với các bộ phận khác trong công ty như bộ phận sản xuất, bộ phận kinh doanh để đưa ra các giải pháp tốt nhất cho thị trường.

 

 • Đại diện cho công ty trong các sự kiện và hội thảo: Tham gia và đại diện cho công ty trong các sự kiện, hội thảo để tăng tính nhận thức thương hiệu và tạo dấu ấn trong ngành.